พี่ศิษย์เก่าพบน้องชั้น 12

ในวิชาแนะแนวคุณครูชวนรุ่นพี่ศิษย์เก่าพบปะรุ่นน้องชั้น 12 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกในแง่มุมต่างๆ ของการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องแรงบันดาลใจในช่วงการค้นหาตัวเอง ช่วงการเตรียมตัวสอบ เทคนิคการอ่านหนังสือ การทำแฟ้มสะสมผลงาน ทั้งยังเป็นโอกาสที่น้องๆ จะได้สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนในสายนั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวและอนาคตที่ต้องพบเจอในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรับตัวกับเพื่อน กับการเรียนและการทำกิจกรรมในมหาวิทยลัยด้วย

หลังจบการพูดคุยนักเรียนชั้น 12 หลายคนต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้เพิ่มเวลาในการพูดคุยเนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นทีอยากสอบถาม และรู้สึกชอบกิจกรรมนี้ เพราะได้รับฟังประสบการณ์และเทคนิคจากพี่ ๆ สามารถนำเอาเทคนิคการเตรียมตัวสอบของรุ่นพี่มาปรับใช้กับตนเองได้ หรือบางคนถึงแม้ คณะ สาขาที่เข้าฟังจะยังไม่ตรงกับสายที่ตนเองสนใจมากนัก แต่ก็สามารถนำเทคนิคบางอย่างไปปรับใช้ได้เช่นกัน

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564