พิธีไหว้ครู ๒๕๖๗ : ช่วงชั้นมัธยม

“ หนูอยู่ในโรงเรียนนี้ตั้งแต่เตรียมอนุบาลมาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี หรือก็คือเกือบทั้งชีวิตที่หนูได้ใช้ชีวิตในโรงเรียนแห่งนี้ และหากลองมองดูให้ดีแล้วจะพบว่าคุณครูได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในช่วงชีวิตของหนู

หลาย ๆ ครั้งเมื่อหนูเผชิญปัญหาหรือมีเรื่องกังวลใจ น่าแปลกที่ครูมักเป็นคนแรกที่รับรู้และยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเสมอ ในตอนที่ต้องอยู่ทำงานแดงชาดจนดึกดื่นก็มีคุณครูอยู่เป็นเพื่อน ในยามที่ทุกคนหมดกำลังใจคุณครูก็เข้ามาช่วยดึงสติ และผลักดันพวกเราให้ก้าวต่อไป

หากหนูหลงทางชี้แนะแนวทางให้ อาชีพครูเป็นงานที่ทั้งเหน็ดเหนื่อยและยากลำบาก แต่ถึงกระนั้นคุณครูก็ทำเพื่อเราเสมอทั้งทำแผนภาคสนามให้พวกเราสนุกมากที่สุด คิดกิจกรรมสนุก ๆ ให้พวกเราทุกคาบโฮมรูม และอื่น ๆ อีกมากมายที่พูดได้ไม่หมด

หนูในฐานะตัวแทนนักเรียนทุกคนขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่อบรมสั่งสอนและทำเพื่อพวกเรามาโดยตลอด และทำให้เราเติบโตขึ้นมาเป็นทั้งนักเรียนที่ดี และพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคตค่ะ ”

นางสาวพราว สุทธิกฤติยา
ตัวแทนกล่าวคำขอบคุณต่อคุณครูที่เคารพทุกท่าน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567