พิธีไหว้ครู : ช่วงชั้นที่ 2

ดอกไม้มีความงามในตัวเองอยู่แล้ว แต่จะงามขึ้นไปอีกหากได้จิตประณีตบรรจงจัดวางลงบนพานไหว้ครู และค่อยๆ เพิ่มมุมมองร่วมกันในการจัดปรับให้สวยงามดั่งใจของเพื่อนทั้งห้อง ละวางดอกที่ตนเองเคยปัก และถอยกลับมาช่วยกันมองภาพรวมโดยคุณครูช่วยสื่อสารให้เด็กๆ ร่วมกันปรับเพื่อให้พานของห้องมีความงดงาม เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ช่วยฝึกจิตภายใน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน…

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เสียงดนตรีบรรเลงบทเพลง “พระคุณที่ 3” เป็นสัญญาณเริ่มต้นของพิธีไหว้ครูนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ร่วมขับร้องเพลงนี้อย่างพร้อมเพรียง สร้างความซาบซึ้งประทับใจให้คุณครู ผู้ซึ่งตั้งใจถ่ายทอดความรู้ และเฝ้าคอยดูการเติบโตของเด็ก ๆ

กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด
การศึกษาเป็นไป ฉันนั้น
แต่ออกดอกคราวใด งามเด่น
งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม

ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องถือพานดอกไม้ที่ได้ร่วมกันจัด มอบแด่คุณครูเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาพร้อมฝากตัวเป็นศิษย์ ก่อนรับพรจากคุณครูพร้อมรับการผูกข้อมือด้วยหินเกร็ดมังกร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลทางจิตใจและปัญญา ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

ปิดท้ายพิธีการด้วยการป้อนขนมต้มให้แก่นักเรียน เพื่ออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการเรียน การงาน ก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ บรรยากาศพิธีไหว้ครูอันแสนเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุข

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567