พิธีไหว้ครูอนุบาล 2566

พิธิไหว้ครู ช่วงชั้นอนุบาล จัดขึ้นอย่างอบอุ่นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 เพื่อให้เด็กๆ ได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่คอยดูแล เอาใจใส่ ขัดเกลาให้เด็กๆเป็นคนดี ความน่ารักของกิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้อยู่ที่การได้ฝึกตัวแทนนักเรียนตัวน้อยให้เป็นผู้นำในการนำสวดมนต์ กล่าวบทไหว้ครู และกล่าวคำปฏิญาณตน

คุณครูจันทนา เภกะสุต (ครูน้อย) ประธานในพิธีเจิมหนังสือจินดามณีซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบหนังสือเรียนเล่มแรกของไทยที่มีเนื้อหาครอบคลุมและใช้ได้อย่างเป็นมาตรฐาน และให้โอวาทแก่นักเรียน จากนั้นคุณครูดนตรีชีวิตขับร้องเพลง “พระคุณที่สาม” และพาเด็กๆ ร่วมขับขานเพลง “คนเก่งคนดี” สองมือน้อยๆประนมก้มกราบ รับพรจากคุณครูพร้อมฝากตัวเป็นศิษย์

ด้วยความรักและห่วง ห่วงใยดังลูกแท้ๆ 🎼

เฝ้าอบรมดูแล ด้วยใจ

ไม่ได้หวังเงินทอง ไม่ต้องการสิ่งไหน

ก็หวังเพียงให้เจ้าได้มีความรู้

จะเป็นเหมือนสะพาน ให้เจ้าข้ามสู้จุดหมาย

นี่คือความตั้งใจของครู โลกใบนี้กว้างใหญ่

มากมายที่เจ้าต้องรู้ เจ้าจงเรียนรู้เพื่อวันต่อไป

จงตั้งใจให้เป็นคนเก่งคนดี เจ้าไป ได้ดีโชคดี ครูก็สุขใจ แต่อย่าเอาความรู้ไปคดโกงใคร

จงใช้ชีวิตบนความดีงาม…

เสียงเพลงจบลงให้ความสุขเอ่อล้น คุณครูยังคงมุ่งมั่นกับหน้าที่อันยิ่งใหญ่เพื่อการพัฒนาเด็กต่อไป

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566