พิธีไหว้ครูมัธยม 2563

พิธีไหว้ครูมัธยมปีนี้นักเรียนชั้น 11 รับหน้าที่จัดเตรียมงานทั้งหมดภายใต้สถานการณ์ covid -19 ที่ยังคงเน้นหลัก Social Distancing รูปแบบการจัดงานจึงมีการปรับเปลี่ยนโดยยังคงจุดมุ่งหมายเดิมเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ และจิตวิญญาณอันแรงกล้าเพื่อพัฒนาคนดี คนเก่งของสังคม

“ ธีมงานปีนี้เราตั้งใจให้คุณครูได้ย้อนวัย บรรยากาศจึงจัดให้ย้อนยุค การแต่งกายด้วยธีมสีน้ำตาล สีน้ำเงิน เสื้อสีขาว ให้คุณครูเหมือนได้กลับไปเป็นนักเรียน ทั้งครูและนักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน รูปแบบการจัดงานปีนี้ เราปรับรูปแบบจากปีก่อนๆ ที่ทุกคนมานั่งรวมตัวกัน ปีนี้จะมีเฉพาะตัวแทนนักเรียนบางส่วนอยู่ในห้องประชุม ส่วนนักเรียนที่เหลือจะอยู่ในห้องเรียน โดยพิธีกรรมต่าง ๆ จะดำเนินไปในห้องประชุมและถ่ายทอดผ่าน youtube live เปิดผ่านจอในห้องเรียนให้นักเรียนได้สัมผัสบรรยากาศร่วมกัน สำหรับการจัดพานเราก็เสนอให้เป็นสิ่งของที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในช่วงชั้นมัธยมได้ โดยยกเลิกการจัดพานดอกไม้ที่นักเรียนต้องมารวมตัวช่วยกันทำ มีหลายชั้นที่สร้างสรรค์มาในแบบที่ผมก็คาดไม่ถึง” โอม ชั้น 11 บอกเล่า

แม้รูปแบบจะมีการปรับ แต่กิจกรรมที่มีคุณค่าในหลายกิจกรรมยังคงอยู่ นอกจากการ์ดที่นักเรียนได้มอบให้คุณครูประจำชั้นเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้ว นักเรียนทุกคนยังได้ส่งผ่านความรู้สึกดีๆ ถึงคุณครูในกิจกรรม mentimeter

ในพิธีสำคัญเช่นนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีของประธานนักเรียนในปีที่ผ่านมาได้กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับประธานคนใหม่ ทั้งยังมีพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนแก่นักเรียนชั้น 12 ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วย

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563