พิธีไหว้ครูช่วงชั้นอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตั้งแต่หนูก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียน ต้องห่างจากคุณพ่อคุณแม่ คุณครูคือผู้มอบความรัก คอยประคับประคองให้หนูมีความมั่นคงจากภายใน สร้างความมั่นใจให้เด็กๆ ผ่านการฝึกฝนช่วยเหลือตนเอง เรียนรู้และการทำกิจกรรมต่างๆ ค่อยๆ ปรับตัวเข้ากับเพื่อนและคุณครู สร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองที่มอบความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย ให้เด็กๆ พร้อมร่วมเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกัน

เสียงดนตรีไทยบรรเลงขับขานจากการรวมวงของคุณครูช่วยสร้างบรรยากาศยามเช้าของวันที่ 27 มิถุนายนใน “พิธีไหว้ครู” ของน้องเล็กอนุบาล ให้แตกต่างจากทุกวันที่ผ่านมา วันนี้คือวันพิเศษ วันที่เด็กๆ จะได้มาร่วมพิธีเพื่อแสดงความรัก ความเคารพต่อคุณครู

เด็กๆ เดินเรียงแถวจากห้องมารวมตัวกันที่ลานกิจกรรม ในมือเตรียมดอกไม้ช่องาม เพื่อมาไหว้ขอพรจากคุณครู คุณครูบรรจงผูกข้อมือรับขวัญเด็กๆ พร้อมกล่าวคำอวยพร ก่อนร่วมร้องเพลง “พระคุณที่สาม” บทเพลงไพเราะที่จะค่อยๆ ซึมซับอยู่ในใจของเด็กๆ

หลังจากพิธีต่างๆ สิ้นสุดลง และได้รับพรจากคุณครูแล้ว คุณครูหวานชวนเด็ก ๆ หลับตาลง ให้เด็กๆ อวยพรคุณครูอยู่ในใจ.. อยากให้คุณครูมีความสุข… อยากให้คุณครูมีนักเรียนที่น่ารัก… หรืออยากอวยพรอะไรก็ได้ตามใจเด็กๆคิด… วัยอนุบาล วัยแรกเริ่มของชีวิต การทำให้เห็น เป็นให้ดู เรียนรู้ผ่านวิถีปฏิบัติ และวิถีชีวิตจะค่อย ๆ ช่วยบ่มเพาะความดี ความงามให้เกิดขึ้นในใจขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีของคุณครู และคุณพ่อคุณแม่นะคะ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567