พิธีล้างเท้าบิดา มารดา : ปีการศึกษา 2564

พิธีล้างเท้าบิดา มารดา บรรยากาศแห่งความอบอุ่นที่ตราตรึงในหัวใจของพ่อแม่ และลูกน้อย

สถานการณ์โรคที่กระทบต่อโลกครั้งใหญ่ โควิด 19 ได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิต และการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมๆ บ้านกลายเป็นฐานเรียนรู้ที่สำคัญ พ่อแม่ต้องเพิ่มบทบาทความเป็นครูร่วมประคับประคองให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ “สมดุล สมวัย” ทั้งยังเป็นต้นแบบให้แก่ลูกในทุกเรื่อง ในยุคที่ “ภูมิคุ้มใจ” คือยาที่แสนวิเศษที่จะช่วยให้เด็กๆเติบโตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายไม่แพ้ภูมิคุ้มกันจากวัคซีน ครอบครัวคือสิ่งยึดโยงที่จะพาทุกคนผ่านได้ในทุกวิกฤติ

ก่อนสิ้นสุดวัยแรกเริ่มของชีวิตช่วงชั้นอนุบาลจึงเป็นโอกาสอันดีที่เด็กๆ จะได้กราบระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา มีเพียงขันน้ำใบน้อยที่ภายในบรรจุน้ำใสบริสุทธิ์ พร้อมผ้าขาวสะอาดที่เตรียมไว้ซับน้ำ เด็กๆ ประคองขันน้ำใบน้อยอย่างระมัดระวัง ก่อนที่จะค่อยๆ เทลงบนเท้าของผู้มีพระคุณ มือคู่เล็กบรรจงสัมผัสเพื่อชะล้างความเหนื่อยล้า พ่อแม่ พร้อมเป็นที่พักพิง และเป็นกำลังใจในทุกก้าวย่างของหนูไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565