พิธีล้างเท้าบิดามารดา ปีการศึกษา 2563

“พิธีล้างเท้าบิดา มารดา” พิธีที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่แฝงไว้ซึ่งความหมายดีๆ ซ่อนอยู่…

พ่อแม่คือครูคนแรกของลูก คือต้นแบบแห่งความนุ่มนวล ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว ความดี ความงามที่หลอมรวมกันไว้ในตัวตนของลูกน้อย ก่อนสิ้นสุดวัยแรกเริ่มของชีวิตช่วงชั้นอนุบาลจึงเป็นโอกาสอันดีที่เด็กๆ จะได้กราบระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา มีเพียงขันน้ำใบน้อยที่ภายในบรรจุน้ำใสบริสุทธิ์ พร้อมผ้าขาวสะอาดที่เตรียมไว้ซับน้ำ เด็กๆ ประคองขันน้ำใบน้อยอย่างระมัดระวัง ก่อนที่จะค่อยๆ เทลงบนเท้าของผู้มีพระคุณ มือคู่เล็กบรรจงสัมผัสเพื่อชะล้างความเหนื่อยล้าให้หายไปหมดสิ้น วันนี้เจ้าตัวน้อยเมื่อหลายปีก่อนได้เติบโตขึ้น และพร้อมแล้วสำหรับการก้าวผ่าน “ช่วงชีวิตปฐมวัย” เพื่อเดินทางไปสู่ “ชีวิตในวัยประถม”

ในสถานการณ์ covid -19 พิธีนี้จำเป็นต้องจัดขึ้นในวันหยุดเสาร์ และอาทิตย์ แบ่งเป็นวันละ 2 รอบเวลาโดยให้ผู้ปกครองและเด็กๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งละ 1 ห้องเรียน แม้จะต้องนั่งกันแบบห่างๆ แต่บรรยากาศก็อบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่น

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2564