ผู้ปกครองจะฟื้นฟูพัฒนาการเด็ก (3-12 ปี) ที่เสียหายไปในช่วงโควิด ด้วยความรู้ EF อย่างไร

เมื่อ COVID 19 ยังคงอยู่กับเรา แล้วพัฒนาการของลูก เราจะทำอย่างไร ?

ปัญหา covid 19 ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็ก เมื่อเวลาผ่านไป ลูกเติบโตขึ้นทุกวัน เราจะปล่อยให้ covid 19 มาถดถอยพัฒนาการของลูกเรานั้น ไม่ได้อีกต่อไป

ขอเชิญร่วมแลกเเปลี่ยนเรียนรู้กับจอมยุทธ์ในวงการการศึกษา ที่จะเข้ามาไขข้อข้องใจ และลดความกังวลให้กับผู้ปกครอง ในหัวข้อ

“ผู้ปกครองจะฟื้นฟูพัฒนาการเด็ก (3-12 ปี) ที่เสียหายไปในช่วงโควิด ด้วยความรู้ EF อย่างไร”

สสส. และสถาบัน RLG ร่วมกับภาคี Thailand EF Partnership ขอเชิญผู้สนใจร่วมเรียนรู้ กับกูรู ตัวจริง สายแข็ง

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565