ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าชั้น 12 รุ่นที่ 13 (ปีการศึกษา 2564) ที่ค้นพบความชอบ ความสนใจ เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในคณะ สาขาต่าง ๆ ดังนี้

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565