ปู่ย่าตายายเล่าเรื่อง

การเรียนรู้ของเด็กๆ ชั้นอนุบาล 3 ในภาคเรียนนี้ คุณครูให้ทบทวนถึงประโยชน์ของข้าวและเมนูอาหารที่เด็กๆได้ลงมือทำ พร้อมเล่นเกม “ทายภาพอาหาร” และคาดเดาว่าอาหารนี้มาจากภาคใด โจทย์ถัดไปคุณครูให้เด็กๆ สำรวจสมาชิกในบ้านว่าเป็นคนจังหวัดไหนกันบ้างก่อนบันทึกลงใบงาน จากนั้นนำข้อมูลมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนหาคำตอบว่าจังหวัดนี้อยู่ส่วนไหนของประเทศไทย

“ปู่ย่าตายาย”

คือสมาชิกในบ้านคนสำคัญที่ใกล้ชิดกับหลานตัวน้อย จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะชวนท่านมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตวัยเยาว์ ภูมิลำเนาของแต่ละท่านให้เด็กๆ ได้ฟัง

ซึ่งล้วนแล้วแต่มีบ้านเกิดอยู่ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง เด็กๆจึงได้รับความรู้ในหลากหลายแง่มุมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันในสมัยนั้น การเล่นในวัยเด็ก ประเพณีต่างๆ อาหาร ภาษา วัฒธรรม ความเชื่อ ฯลฯ

โดยเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กๆได้ฟัง ได้รู้ ได้ลอง เป็นเหมือนสะพานเชื่อมให้ปู่ย่าตายายและหลานตัวน้อยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น อีกทั้งเด็กๆยังได้ซึมซับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สู่การเรียนรู้ในภาควิมังสานี้ด้วย

ขอขอบคุณ “ปู่ย่าตายาย รวมถึงคุณพ่อ” ที่สละเวลามาสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ชั้นอนุบาล 3 ดังนี้

วิทยากร อ.3/1 (ภาคใต้)

คุณยายกฤษณา วิเชียรไชย (ยายมาดี)

คุณย่าสุจินต์ มละโยธา (ย่าจัง)

วิทยากร อ.3/2 (ภาคเหนือ)

นพ.ทรงยศ ชัยชนะ (ปู่ดีน)

นาง สายสุนีย์ ชัยชนะ (ย่าดีน)

นาย คนันท์ ชัยชนะ (พ่อดีน)

วิทยากร อ.3/3 (ภาคกลาง)

คุณยายวันเพ็ญ จุลิกพงศ์ (ย่าปุญ)

คุณยายศรีบังอร จุ้ยศิริ (ยายแจ็ค)

วิทยากร อ.3/4 (ภาคใต้)

นายจือจ่าย แซ่หือ(ตาฟอง)

นางอาม้วย แซ่หือ(ยายฟอง)

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566