ปลูกฝัน…ปั้นชีวิต Season 1

ตามไปดูการเรียนรู้เส้นทางอาชีพของพี่มัธยมในโครงการ “ปลูกฝัน…ปั้นชีวิต season 1” ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา

มากกว่าอาชีพที่ชอบ… คือการเรียนรู้ชีวิตของคนคนหนึ่ง ตั้งแต่เรียนจบ ทำงาน จนสำเร็จ เขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง แต่ละอาชีพต้องใช้ทักษะ ความสามารถอะไร มี character อย่างไร สร้างคุณค่าต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคมได้อย่างไร

แรงบันดาลใจที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นส่งผลต่อก้าวเล็กๆ ของเด็กคนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย วันนี้เราเพิ่งได้รับข่าวดีว่า “ปั้น – นายอรรถโชติ จิระศิริโสภณ” ชั้น 10 ผู้ชื่นชอบในการสร้างสรรค์ศิลปะจะได้ไปทำงาน Graffiti ณ สถานที่แห่งหนึ่งตามความตั้งใจ ติดตามเบื้องหลังความคิด และผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ ปลูกฝัน…ปั้นชีวิต ได้ในตอนต่อไปนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563