ปลูกจิตสาธารณะ … กับ “พี่มิ้ลค์”อีกหนึ่งกิจกรรมปลูกจิตสาธารณะจากช่วงชั้นมัธยม ที่เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเพลินพัฒนา ที่ “ผลิดอก” ออกไปอยู่ในโลกกว้าง กลับมา “ออกผล” เป็นชิ้นงานสร้างแรงขับด้านใน สู่การสร้างสรรค์สังคมที่ดีในอนาคต

โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา “พี่มิ้ลค์” นส.นันทพันธ์ ชินประพินพร อดีตรุ่นพี่เพลินพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้พาเพื่อนๆ ชั้นปีที่ ๓ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. กลับมาทำกิจกรรมพัฒนาสังคมในโรงเรียน ผ่านโจทย์ต่างๆ ที่ชวนให้น้องๆ ชั้น ๑๐ ทุกคนได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ก่อนสะท้อนมุมมอง และแลกเปลี่ยนมุมคิดแบบเป็นกันเองระหว่างพี่กับน้องในบรรยากาศที่ดูผ่อนคลาย ทำให้เห็นแง่งามจากความคิดของแต่ละคน อาทิ การแบ่งกลุ่มออกแบบผังเมืองของตนเอง ก่อนนำผังเมืองของแต่ละกลุ่มมาต่อกันเป็นภาพๆ เดียว ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของชุมชน รวมถึงการเกิดขึ้นของบางสิ่ง ที่มีผลกระทบต่ออีกสิ่ง

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559