ประมวลภาพก่อนการแข่งขัน Sport Festival ช่วงชั้นมัธยม2564

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565