ประมวลคลิปการแสดง มหกรรมดนตรี 63

วง แตก 

วง Chocolatefondue

วง Thanatophia

วง ทรมาน Band

วง NEO X

วง laputa