ประมวลการเรียนรู้ อนุบาล 3 : วิริยะ 2563

สัปดาห์สุดท้ายในภาคเรียนวิริยะกับการเรียนรู้ของเด็กๆ ชั้น อ.3 คุณครูจัดพื้นที่ให้เด็กๆช่วยกันประมวลการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน ตั้งแต่เรื่อง ดิน ปุ๋ย พืช และสัตว์ โดยแบ่งกลุ่มร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ สะท้อนสิ่งที่ตนเองสนใจจนกลายมาเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ได้นำเสนอให้เพื่อนๆ และน้องๆ ในช่วงชั้นอนุบาลได้รับชม ทั้งการเล่านิทาน เต้นประกอบเพลง รวมไปถึงทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์

เด็กๆ ช่วยกันเขียนบรรยาย บอกเล่าเป็นชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ สอดแทรกไว้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดง บางห้องแต่งนิทาน แต่งเพลงกันเอง โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือสนับสนุน รวมทั้งได้ร่วมจัดเตรียมวัสดุที่ต้องใช้ และแบ่งหน้าที่กันทำงาน ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ที่ช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉากและชุดการแสดงของลูกๆ ด้วยนะคะ

โค้งสุดท้ายก่อนข้ามไปสู่ช่วงชั้นประถม ยังมีกิจกรรมให้เด็กๆ ชั้น อ. 3 ได้สนุกสนาน ท้าทายอีกหลากหลายกิจกรรม… รอติดตามชมนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563