ปฏิบัติธรรมประจำปี 2566

โรงเรียนเพลินพัฒนาร่วมกับผู้ปกครองโดยมีแม่จอย แม่ก๋อย (ผู้ปกครองศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 ) ร่วมจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมโดยมีพระอาจารย์สุกัน สุชาโต และคณะจากศูนย์วิปัสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย และพระมหาชาครินทร์ กิตฺติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา มาเป็นผู้สอนปฏิบัติธรรมให้ทั้งผู้ปกครองและนักเรียน เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา

ตลอด 2 วันนี้คือช่วงเวลาของการพักกายใจ ได้กลับมาดูจิตภายในของตนเอง คุณพ่อคุณแม่มีโอกาสได้พาเด็กๆ มาใกล้ชิดพระธรรม คำสอนพร้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตรเพื่อความสงบ เย็นใจ โดยมีพระอาจารย์สอดแทรกข้อธรรมเข้ากับกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เช่น สร้างสมาธิผ่านการปั้นดิน

โดยกิจวัตรที่ดำเนินไปนั้นเสมือน “การยกโบสถ์มาไว้ในโรงเรียน” ดังพระมหาชาครินทร์ได้กล่าวไว้ ตั้งแต่ช่วงเช้าร่วมสวดมนต์บริหารจิตเจริญปัญญา เดินจงกรม ฟังเทศนาธรรมปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (ความรัก ความศรัทธา) และกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยสร้างสุขจากภายใน เช่น สมาย..สบาย.กับธรรม อธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่ บอกเล่าขยายความอย่างมีสติ ทั้งยังมีกิจกรรมที่สร้างความซาบซึ้ง เด็กๆ ได้ขอขมาคุณพ่อ คุณแม่ ขอขมาพระรัตนตรัย

“เป็นการปฏิบัติธรรมที่รู้สึกดีที่สุดในชีวิตเลยครับ” หนึ่งในคุณพ่อที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวสะท้อน

ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566