บทสัมภาษณ์ 101 world

เปิดเทอมใหม่ โรงเรียนต้อง ‘ปลอดภัย’ สำหรับทุกคน

วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันเปิดเทอมของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แม้ฟังดูปกติ แต่ก็มีความไม่ปกติบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้น เพราะ ‘โลก’ กำลังเผชิญกับ ‘โรค’ ระบาดอย่างโควิด-19 ทำให้นอกจากระยะเวลาเปิดเทอมที่เลื่อนมาจากเดือนพฤษภาคมแล้ว ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง ยังต้องกลับสู่โรงเรียนด้วยการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ ที่หน้ากากอนามัยกลายเป็นเครื่องแบบที่ต้องสวม และเจลล้างมือกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพกประหนึ่งเป็นอุปกรณ์การเรียน

ตั้งแต่เจอโรคระบาดมา เราได้ยินกันจนคุ้นหูว่า ทุกคนต้อง ‘เว้นระยะห่างทางสังคม’ แต่เมื่อนึกถึงธรรมชาติของโรงเรียนและเด็กนักเรียน การเว้นระยะห่างดูจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยาก และอาจมีผลทำให้ประโยชน์ของการมาโรงเรียนลดลงอย่างน่าใจหาย โรงเรียนจึงต้องมีมาตรการที่รัดกุมที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นในโรงเรียน พร้อมๆ กับยังคงรักษาธรรมชาติของการเรียนรู้ไม่ให้ถดถอยจนเกินไป

101 สำรวจมาตรการรับมือโควิด-19 ของโรงเรียนเพลินพัฒนา และ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ – ก่อนเด็กจะกลับเข้าสู่รั้วโรงเรียน พวกเขามีมาตรการรับมือโควิดอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้สูงสุดใต้กรอบของความปลอดภัย

ชวนเดินเข้าสู่รั้วโรงเรียนพร้อมกัน ในวันที่การเปิดเรียนไม่ใช่เรื่องง่ายๆ อีกต่อไป