“น้องแทน” คว้าแชมป์คณิตศาสตร์โอลิมปิก

การแข่งขัน The 13th World Mathematical Olympiad 
World Final (WMO2018) 

ณ Stanford University สหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 8 – 16 สิงหาคม 2561

“ตอนประกาศผลก็ลุ้นมากค่ะ เพราะประกาศเหรียญอื่นหมดแล้วเหลือประกาศเหรียญทอง แต่ยังไม่มีชื่อแทนเลย คิดว่าคงไม่ได้แล้ว พอประกาศเสร็จ แทนดีใจมาก หันมามองแม่ทำหน้าแบบว่า ทำได้แล้ว”

ความรู้สึกของคุณแม่น้องแทนในวินาทีที่ร่วมลุ้นผลการแข่งขัน

นี่คือเหรียญทองแห่งความภาคภูมิใจของ “แทน – ด.ช.ธัญณินทร์ อุตมโท” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพลินพัฒนาในฐานะตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันกับเพื่อนๆ อีก 8 ประเทศได้แก่ อเมริกา อังกฤษ แคนาดา เม็กซิโก เกาหลี จีน เวียดนาม และสิงคโปร์

โดยมีผู้แทนนักเรียนไทย ป.4 และ ป.6 ชั้นละ 6 คนเข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขันประเภทบุคคล

ระดับ ป.6 ไทยได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญ ทองแดง

ระดับ ป.4 ไทยได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 3 รางวัลยอดเยี่ยม เหรียญทอง

ระดับ ป.4 มีนักเรียนทำคะแนนได้ 4 คนเป็นเกาหลีใต้ 3 คน และไทย 1 คน ซึ่งก็คือแทนนั่นเอง

ผลการแข่งขันเหรียญรวม อันดับ 1 เกาหลีใต้ และประเทศไทยได้เป็นอันดับ 2 เบื้องหลังความสำเร็จของแทนในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอโดยมีที่บ้านให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ การเตรียมตัวครั้งนี้คือการทำข้อสอบของปีเก่าๆ อย่างต่อเนื่องทุกวัน และได้รับการอบรมจาก สสวท. รวมทั้งการฝึกเล่นเกมต่างๆที่ฝึกฝนทักษะการใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา “พ่อแม่ให้เวลาเรียนรู้ร่วมกับแทน มีส่วนไหนที่แลกเปลี่ยนความคิดกับน้องแทนได้จะทำอย่างสม่ำเสมอ หลายอย่างที่น้องแทนได้รับผ่านสื่อต่างๆ จะถามน้องแทนเพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจหรือไม่ อะไรที่ไม่เข้าใจพ่อแม่จะอธิยายให้ฟัง

และถือโอกาสเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องให้ฟังเพิ่มเติมด้วย พอทำประจำน้องแทนก็รู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและรอโอกาสที่จะดึงข้อมูลจาก “คลังความรู้” ออกมาใช้ ” คุณแม่บอกเล่าทิ้งท้าย ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของ “แทน” เมื่อเป้าหมายชัดการมีวินัยฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ บวกกับการเลี้ยงดูแบบสมดุล สมวัย จึงส่งผลให้ความสำเร็จไปถึงได้ไม่ยาก

เหรียญทอง

 • ด.ช.ธัญณินทร์ อุตมโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพลินพัฒนา 
 • ด.ช.ธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
 • ด.ช.พิพิชชญะ ศรีดำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่

เหรียญเงิน

 • ด.ช.ดรณ์ สว่างทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
 • ด.ช.อัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธำรง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจินดามณี 
 • ด.ช.ทยากร สุวานิช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

เหรียญทองแดง

 • ด.ญ.นโม แซ่โค้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 
 • ด.ช.ธราดล จิตซื่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุวรรณวงศ์
 • ด.ช.ชัยนันท์ จีระศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

รางวัลยอดเยี่ยม

 • ด.ช.รัฐวิชญ์ ลือชูวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
 • ด.ญ.พิชชาพร อื้อภากรณ์สกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมารีย์วิทยา 
 • ด.ช.ธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รางวัลประเภททีมเป็นลำดับที่ 3