น้องเตรียมอนุบาล สนุกกับการทำไอศกรีม

น้องเตรียมอนุบาลสนุกกับการทดลองสัมผัสน้ำอุ่น น้ำเย็น ใช้มือตักน้ำ เลือกหยิบอุปกรณ์ตักน้ำที่มีทั้งกะลาเจาะรู ขวดเจาะรู กระบอกไม้ไผ่ กระบวย ถังน้ำเล็ก ทั้งยังได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำจากการทำไอศกรีมจากน้ำผลไม้ด้วย

เริ่มต้นคุณครูเล่านิทานเรื่อง “ฉันชอบกินไอศกรีม” เจ้าสัตว์ชอบกินไอศกรีมรสชาติอะไรบ้าง รสสตรอเบอรี่ รสส้ม รสแตงโม รสมะม่วง “แล้วเด็กๆ ชอบกินไอศกรีมรชาติอะไร… คิดว่าไอศกรีมทำมาจากอะไรคะ…” คุณครูตั้งคำถามชวนคิด

จากนั้นจึงแนะนำบัตรภาพและบัตรพยัญชนะ ออ… ออ.. ออ.. ไอศกรีม พร้อมให้เด็กๆ ออกเสียงตาม และให้สัมผัสตัวพยัญชนะ ตัว อ. โดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางลากจากหัววนตามทิศทางตามครู

และแล้วก็ถึงเวลาที่เด็กๆรอคอย มาทำ “ไอศกรีมเกร็ดน้ำแข็ง” กันเถอะ หลังจากแนะนำอุปกรณ์ คุณครูและเด็กๆ ก็ลงมือทำ “ไอศกรีมเกร็ดน้ำแข็ง” ชิมรสชาติเอร็ดอร่อย

“เด็ก ๆ ลองสังเกตนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้ำแข็งบ้าง”

นอกจากฐานน้ำ เด็กๆยังได้เล่นฐานทราย ขุดหาบล็อกไม้สี ลูกแก้ว ในกระบะทราย จับคู่กับบัตรภาพประกอบคำ ใช้มือขุดทราย โกยทราย เกลี่ยทราย สร้างสรรค์การจัดกระบะทรายตามจินตนาการ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563