นิทานในสวน ปีการศึกษา 2562

“นิทานในสวน” กิจกรรมดีๆ ที่ทางสภาครอบครัวเพลินพัฒนา ร่วมกับทางโรงเรียนเพลินพัฒนา

ชวนคุณพ่อ คุณแม่มาเล่านิทาน และทำกิจกรรมสนุก ๆ ให้ลูก ๆ หลังเลิกเรียนทุกวันพฤหัสบดี ในบรรยากาศการออกร้านของชาวชุมชนเพลินพัฒนา

พบกันวันนี้วันแรก พฤ ที่ 8 ส.ค. 62 เวลา 14.30 – 17.00 น. (เริ่มเล่านิทาน 15.15 น.) ณ ลานหูกระจง หน้าอาคารสำนักงาน

เพื่อลดพลาสติก ลดโลกร้อน… อย่าลืมเตรียมภาชนะใส่อาหาร และแก้วน้ำมาด้วยนะคะและขอเชิญชวนบริจาคถุงกระดาษหรือถุงผ้าเพื่อหมุนเวียนกันใช้ ได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กรค่ะ

เรื่องขอความช่วยเหลือ :

💓 ผู้ปกครองอาสาเล่านิทาน
💓 รับบริจาคหนังสือนิทานเพิ่มอีกจำนวนมาก
💓 แนวที่ต้องการเพิ่ม คือ นิทานสำหรับเด็กเล็กหรือปฐมวัย

เปิดรับสมัคร

ร้านค้าสำหรับออกร้านในงานนิทานในสวน – ชาวชุมชนเพลินพัฒนาทั้ง ผู้ปกครอง ครู บุคลากร นักเรียน ศิษย์เก่า ร่วมขาย สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตเอง โดยไม่ได้รับมาจากแหล่งอื่น

สนใจ ลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร โรงเรียนเพลินพัฒนานะคะ ดูน้อยลง

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562