นิทรรศการ “ร้อยเรื่องเล่าขาน…ตำนานขนมไทย”

นิทรรศการ “ร้อยเรื่องเล่าขาน…ตำนานขนมไทย”

หน่วยประสบการณ์เรียนรู้ภูมิปัญญาภาษาไทย ชั้น 5 ครูนัท นันทกานต์ และครูกิ๊ก นินฤนาท ได้มอบหมายภารกิจท้าทายประจำภาคเรียนฉันทะ “เล่าขานตำนานขนมไทย” ชวนนักเรียนมาสร้างสรรค์ สืบสาน และสานต่อเรื่องราวภูมิปัญญาขนมไทย อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยที่มีความอ่อนช้อย ความละเอียดอ่อน และความละเมียดละไมในการรังสรรค์ โดยนักเรียนประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบเรียงความ ในการสร้างงานเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้น่าอ่านน่าสนใจ น่าติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยสำนวนภาษาของตนเอง พร้อมออกแบบชิ้นงานที่สะท้อนความเป็นไทยเพื่อเล่าขานเรื่องราวขนมไทยให้น่าประทับใจ และให้ผู้อื่นได้ซึมซับร่วมกันอย่างรู้คุณค่า

ห้องเรียนถูกแปลงโฉมจัดบรรยากาศให้เป็นห้องนิทรรศการ “ร้อยเรื่องเล่าขาน…ตำนานขนมไทย” ที่อบอวลไปด้วยความหอมหวานจากขนมไทยรูปงามนามไพเราะนานาชนิด เรื่องราวความรู้ความเข้าใจของขนมไทยที่แฝงเร้นอยู่มากมาย เช่น ขนมไทยในงานบุญ รูปทรงของขนมไทย บรรจุภัณฑ์ขนมไทย ขนมไทยเสริมราศี เป็นต้น เรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้ชวนให้ค้นหาและเรียนรู้ผ่านการชื่นชมผลงานของเพื่อน ๆ อย่างเพลินตาเพลินใจ อีกทั้งนักเรียนยังมีภารกิจในการจำลองทำ “หนังสือรวมเล่ม” โดยอ่านเรื่องราวของเพื่อนทั้งภายในและระหว่างห้อง เพื่อหาจุดร่วมกับงานเขียนของตนเองในประเด็นใดก็ได้ เช่น เล่าเรื่องเป็นนิทานเหมือนกัน ขนมตระกูลทองเหมือนกัน บอกเล่าประวัติความเป็นมาเหมือนกัน ขนมหน้าตาคล้ายกัน เป็นต้น แล้วคัดเลือกเรื่องราวมารวมให้เป็นหนังสือเล่มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนานาสาระและน่าสนใจ

การเรียนรู้ในภาคเรียนฉันทะนี้นักเรียนได้ใช้ทักษะทางภาษาไทยเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์และสื่อสารได้อย่างประณีตงดงาม เช่นเดียวกับความพิถีพิถันบรรจงในการทำขนมไทย ครูพาให้นักเรียนได้ฝึกฝน สั่งสมประสบการณ์ทางภูมิปัญญาไทยและทักษะทางภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่สั่งสมมาเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาทางขนมไทยกับภาษาไทยได้อย่างวิจิตรงดงาม

ครูกิ๊ก นินฤนาท นาคบุญช่วย

คุณครูภูมิปัญญาภาษาไทยชั้น 5

“สร้างห้องเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์การเรียนรู้ แรงบันดาลใจ ความท้าทาย ความเบิกบานใจ อันผสมผสานกันอย่างกลมกล่อมลงตัว”

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566