นิทรรศการออนไลน์วันครู 2564

ฝ่ายมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันการเรียนรู้ให้คุณครูทั่วประเทศในโอกาส “วันครู” ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 : พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล ซึ่งได้รับเชิญจากคุรุสภาให้จัดนิทรรศการออนไลน์ให้คุณครูที่สนใจได้เข้ามารับชมการพัฒนาโรงเรียนให้ยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ mindset, new pedagogy และ digital โดยโรงเรียนเพลินพัฒนาได้นำเสนอในหัวข้อ Mindset “ถอดบทเรียนการก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างรีบเร่งจากวิกฤต COVID-19”

ขอขอบคุณคุรุสภาที่ให้พื้นที่ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ในโอกาสวันครู 2564 นี้ด้วยนะคะ

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร