นิทรรศการศิลปะอนุบาล

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะบนลานโล่ง ใต้ร่มไม้ชวนให้เด็กๆ ชั้นเตรียมอนุบาล – อ.3 พาคุณพ่อ คุณแม่ร่วมชื่นชมผลงานศิลปะที่หลากหลายในบรรยากาศสบายๆ หลังเลิกเรียน ที่มีทั้งงานปั้น วาด ฉลุกระดาษ ระบายเงา แล้วต่อเติมตามจินตนาการ เศษวัสดุหลากหลายตัดตกแต่ง รวมทั้งภาพพิมพ์จากสื่อวัสดุรูปทรงต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาให้เด็กๆ ได้สัมผัสสุนทรียะทางศิลปะ และเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดภายในของตนเองผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนของร่างกาย เห็นคุณค่า ความดี ความงาม ความจริงของสรรพสิ่งรอบตัว จนก่อเกิดแรงบันดาลใจในการจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นผ่านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ศิลปะอันหลากหลาย มีทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มโดยให้เด็กๆ เลือกชิ้นงานที่อยากนำมาจัดแสดงด้วยตัวเอง

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564