นัมเบอร์วัน KIDS บทสัมภาษณ์งานกีฬา Sport Festival

ขอแบ่งปันบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานกีฬา Sport festival ⚽️ 🏀 🏐 ในคอลัมน์ นัมเบอร์วันคิดส์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 13 ก.พ. 2565

นัมเบอร์วันคิดส์สัปดาห์นี้คือ น้องบัว… น.ส.บุณฑรีก์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์ นักเรียนชั้น 10 ร.ร. เพลินพัฒนา ประธานจัดการแข่งขันกีฬาสี Sport Festival ประจำปี 2565 โดยแข่งกีฬาทุกวันอังคาร พุธ และศุกร์ จนถึงกลางเดือน ก.พ.และวันที่ 18 ก.พ.นี้จะเป็นวันที่มีการแสดงของนักเรียนมัธยม ซึ่งจัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 น้องบัว เล่าถึงที่มาของการจัดกีฬาสีในปีนี้ว่า ” ทุกปีนักเรียนชั้น 10 จะเป็นตัวแทนจัดกีฬาสีแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ปี 2564 จึงไม่ได้มีการจัด เมื่อพวกเราขึ้นชั้น 10 ก็เริ่มคุยกันถึงการจัดงาน เนื่องจากโรงเรียนมีมาตรการบับเบิล ทำให้น้องๆประถมกับพี่ๆมัธยมไม่ได้พบกัน พวกเราจึงลดขนาดเหลือเพียงงานก็ฬาสีของระดับมัธยมโดยเพื่อนระดับชั้น 10 มีทั้งหมด 26 คน ก็ร่วมกันคิดธีมงาน ซึ่งสรุปออกมาเป็น ธีมงานโลกเวทมนตร์ของแฮรี่พอตเตอร์ ซึ่งเป็นนิยายที่นักเรียนส่วนใหญ่ชื่นชอบ และในนิยายมีการแบ่งบ้านออกเป็น 4 บ้านที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน จึงแบ่งกีฬาสีออกเป็น 4 บ้านคือ

บ้านกริฟฟินดอร์ : ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์

บ้านฮัฟเฟิลพัฟ : ความอดทน มีน้ำใจ

บ้านเรเวนคลอร์: เฉลียวฉลาด สร้างสรรค์และ

บ้านสลิธีริน: ผู้นำ รักพวกพ้อง

และจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้พวกเราไม่ได้พบกันซึ่งโลกเวทมนตร์ก็ทำให้ทุกคนได้กลับมาพบกันอีกโดยพวกเราได้รับข้อเสนอแนะต่างๆในการจัดงานจากคุณครู และแบ่งกีฬาออกเป็นฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และ E-sport ส่วนการป้องกันโรคโควิด -19 นั้น นักกีฬาทุกคนต้องตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ให้สวมแมสก์ขณะแข่งกีฬาได้ตามความสมัครใจส่วนผู้ชมก็ใช้มาตรการของโรงเรียนคือตรวจ ATK ทุก 2 สัปดาห์ สวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ห้ามแตะตัวกัน ซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกคน”นัมเบอร์วันคิดส์เล่าต่อว่า “พวกเราแบ่งงานออกเป็น 6 ฝ่าย ทุกคนเลือกตามความสนใจ คือ กีฬา ระดมทุน ประชาสัมพันธ์ ทะเบียน สื่อและโสต สวัสดิการ ส่วนตัวหนูได้เรียนรู้จากการทำงานทั้งเรื่องความเป็นผู้นำ การวางแผนการประสานงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สำหรับเพื่อนๆเองทุกคนจะได้เรียนรู้การเป็นออร์กาไนเซอร์ งานนี้เป็นงานที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ทุกคนก็ทำเต็มที่ ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเราก็จะได้รู้ว่างานนี้คืองานที่เราทำเต็มที่แล้ว ในวันที่ 18 ก.พ.ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ซึ่งจะมีงานแสดงของนักเรียนแต่ละบ้านอยากให้ทุกคนเข้ามาชมไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ก : Sports เฟสติวัลกันมากๆค่ะ”

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565