นัดหมายประชุมสภาครอบครัวเพลินพัฒนา

“ชุมชนเพลินพัฒนา ชุมชนแห่งการเรียนรู้” ชุมชนที่มีเด็กๆ เป็นศูนย์กลางโดยมีบ้านและโรงเรียนคอยเป็นพลังขับเคลื่อนร่วมทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิด ผู้ปกครองทุกคนมีบทบาททั้งต่อนักเรียน เพื่อนผู้ปกครอง ครู และ โรงเรียนเพราะทุกคนคือสิ่งแวดล้อมของกันและกัน❤️

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดีในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมคิด ร่วมพัฒนาโดยการนำของประธานสภาครอบครัวเพลินพัฒนา – คุณสิติมา มุรธาทิพย์ ( แม่บี๋ น้องหนูดี ชั้น6) และหัวหน้าคณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวเพลินพัฒนา – คุณธัญญาภรณ์ ธัญญะโชโต (แม่เบลล์ น้องพุธท อ.2) ร่วมด้วยทีมทำงานจากผู้ปกครองที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ

แม้ว่าปีนี้ตลอดทั้งปีกิจกรรมสำคัญหลายอย่างที่คณะกรรมการรับผิดชอบจัดงานต้องถูกยกเลิกไป แต่ความตั้งใจของผู้ปกครองยังถูกส่งผ่านกลุ่มไลน์เพื่อร่วมให้คำปรึกษาด้านต่างๆ อย่างทันท่วงทีตามสถานการณ์ ทั้งเรื่องการเรียนรู้ วิถีชีวิต และความปลอดภัย ขอขอบคุณในความทุ่มเทตั้งใจของคณะทำงานทุกท่านนะคะ 

“ปีการศึกษา 2563 กำลังจะผ่านไปพร้อมๆ กับการหมดวาระของทีมองค์กรครอบครัวเพลินพัฒนา รวมถึงคณะกรรมการบริหารสภาครอบครัวเพลินพัฒนา พวกเรารวมตัวกันแบบ New Normal เพื่อเตรียมงานสำหรับการจัดการเลือกตั้งทีมทำงานชุดใหม่เพื่อทุกคนในชุมชนเพลินของเรา คาดว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในต้นปีการศึกษาหน้า 2564 คงจะมีอะไรๆ ที่น่าสนใจแบบ New Normal จึงขอเชิญผู้ปกครองทุกคนในชุมชนเพลินพัฒนาเข้าร่วมพบปะกันเพื่อรับฟังคณะทำงานบอกเล่าเรื่องสนุกๆ ตลอดการทำงาน 2 ปีที่ผ่านมาก่อนจะจบปีการศึกษานี้ พบกันผ่าน Zoom วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9:00-12:00 น. ลิ้งค์ Zoom จะส่งผ่าน ส.ส ห้องในวันจันทร์ที่ 29 นี้นะคะ” แม่บี๋ฝากถึงผู้ปกครอง

พบกันผ่านการประชุม Zoom ตามวันเวลาดังกล่าวเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กๆ ของพวกเรานะคะ 😊

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564