ธรรมะยามเช้า

ต้อนรับเช้าวันใหม่กับธรรมยามเช้าจากพระมหาเจริญชัยจากวัดอมรินทราวาสพาเด็กๆ ช่วงชั้นที่ 2 ทบทวนความเข้าใจหลักธรรมเรื่อง “อิทธิบาท 4”

อันประกอบไปด้วยแนวปฏิบัติ 4 ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

ฉันทะ – ความไฝ่ดี พอใจในสิ่งที่ดี คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เห็นประโยชน์ของสิ่งที่ทำ เช่น เรียนหนังสือได้ความรู้ ฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกพูด ได้ฝึกทักษะ ความสามารถด้านต่างๆ

วิริยะ – มาจากวีระ คือความแกล้วกล้า อดทน ใจสู้ต่อการงานหน้าที่ ความเพียรขยัน

จิตตะ – จดจ่อตั้งมั่นไม่วอกแวก มุ่งเป้าไปในสิ่งที่ทำ สิ่งที่ได้รับมอบหมาย ใส่ใจเพื่อนำสู่ความสำเร็จ

วิมังสา – ใช้ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง ทดลองลงมือทำจนกว่าจะพัฒนาดีขึ้น

พร้อมกันนี้ตัวแทนนักเรียนได้ร่วมถวายสังฆทาน ข้าวสารอาหารแห้งที่เด็กๆ ได้เตรียมมาเนื่องในวันมาฆบูชาด้วย

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564