ทดลองผ่าหัวใจ ชั้น 8

ในชั้นเรียนธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยาของนักเรียนชั้น 8 คุณครูเนส – คุณครูวิสนี ทินโนรส พาเรียนรู้โครงสร้าง “หัวใจหมู” ซึ่งมีความใกล้เคียงกับหัวใจมนุษย์ โดยอธิบายการทำงานของหัวใจ ส่วนประกอบต่างๆ และหน้าที่ของแต่ละส่วน จากนั้นจึงสาธิตผ่าหัวใจพร้อมอธิบายการเชื่อมต่อของแต่ละส่วน ทั้งยังสอดแทรกการดูแลร่างกาย และอาหารการกินที่ช่วยให้หัวใจไม่ต้องทำงานหนัก อันส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงตามไปด้วย

หลังจากที่คุณครูสาธิตให้ดูแล้ว ก็ถึงคราวของนักเรียนได้ทดลองดูบ้าง เริ่มตั้งแต่สังเกตขนาดรูปร่างทั้งภายใน ภายนอก หลอดเลือด รวมถึงพื้นผิวภายนอกของหัวใจ สังเกตความหนาของผนังหลอดเลือด จากนั้นจึงผ่าตัดผนังหลอดเลือด โคนหลอดเลือด จนถึงผนังของหัวใจ สังเกตตำแหน่งของลิ้นหัวใจ แล้วบันทึกผลการทดลอง วาดภาพประกอบ และตอบคำถามหลังทำการทดลองพร้อมแปลความหมายและสรุปผล

“ตื่นเต้น … ได้ความรู้และจำง่าย …. ได้ประสบการณ์ กล้าที่จะจับและสนุกกับการเรียนรู้ … มีหลายๆส่วนที่แข็งแรงกว่าที่คิดไว้ตอนแรก …” ประสบการณ์ใหม่ที่นักเรียนได้ทดลองและสัมผัสด้วยตนเอง

“นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นภาพโครงสร้าง ความเชื่อมโยง หน้าที่แต่ละส่วนของหัวใจที่ช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก หรือเรื่องไกลตัว สามารถนำความรู้ไปดูแลตนเองและคนรอบข้างได้ เด็กบางส่วนค้นพบว่าตนเองชอบ หรือไม่ชอบ บางคนจากที่ไม่อยากเป็นหมอ ก็รู้สึกชอบและสนใจต่อเนื่องที่จะเรียนรู้ในสายอาชีพนี้ก็มีค่ะ” คุณครูเนสบอกเล่า

#เรียนวิทย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563