ต้อนรับน้องชั้น 7 สู่รั้วมัธยมศึกษา 2567

“ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ 2567 ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แชร์ทุกข์แชร์สุขร่วมกันได้” ครูเจ๋ง หัวหน้าช่วงชั้นมัธยมกล่าวต้อนรับนักเรียนสู่ปีการศึกษาใหม่

เช้าวันแรกของนักเรียนมัธยม

เป็นเช้าวันแรกที่พวกเราได้มาพบหน้ากันด้วยความพร้อมเพรียง

เช้านี้ พี่ๆ มัธยม นำโดยพี่เกีย ประธานนักเรียน ได้เดินแถวไปรับน้องๆ ชั้น 7 มาจากตึกประถมเพื่อเดินเข้ามาสู่อาคารมัธยม ท่ามกลางเสียงปรบมือต้อนรับของคุณครูและพี่ๆ มัธยมตลอดเส้นทางที่เดินเข้าสู่อาคารมัธยม

ด้ายเส้นยาวสีขาวบริสุทธิ์ ที่พี่ๆ ชั้น 8-12 ผูกข้อมือให้กับน้องๆ ชั้น 7 เปรียบเสมือตัวแทนของความรู้สึกยินดี ความรัก และความปรารถนาดีที่พี่ๆ มีต่อน้องๆ

พี่เกีย (นักเรียนชั้น 12) ประธานนักเรียน กล่าวอวยพรให้น้องๆ ว่า… “พี่ขอให้น้องๆ ทุกคนมีพลัง มีกำลังใจ มีสติ มีความรู้ตัวที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ที่จะพบเจอไปได้”

เช้าวันนี้ จึงเป็นการเริ่มต้นชีวิตวัยมัธยมของน้องๆ ชั้น 7 และเป็นวันเริ่มต้นของการใช้ชีวิตร่วมกันของนักเรียนมัธยมในปีการศึกษา 2567 นี้


โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567