ต้อนรับน้องชั้น 7 ปีการศึกษา 2566

เสียงปรบมือต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วมัธยมต่อเนื่องกันเป็นทอดๆ ขณะน้องๆ ชั้น 7 เดินผ่านพี่ๆทุกระดับชั้นโดยมี “พี่โอนิ” ประธานสภานักเรียนปีก่อนเดินนำ สายสัมพันธ์เล็กๆ ก่อตัวขึ้นภายใต้พิธีกรรมที่เรียบง่าย การต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่น “พี่ๆคล้องป้ายชื่อให้น้อง” เพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคยกัน

6 ปีต่อจากนี้พี่ๆ พร้อมช่วยเหลือ สนับสนุนกันและกัน มีกิจกรรมต่างๆ ที่จะชวนน้องๆ เข้ามามีส่วนร่วมอีกมากมาย ความรู้สึกจากพี่ถึงน้อง และในฐานะน้องใหม่จะได้เขียนสะท้อนความรู้สึกของตนเองเพื่อถ่ายทอดให้ทุกคนได้อ่านร่วมกันด้วย

บ้านหลังใหญ่ที่มีพี่ๆ ม.ปลายเป็นสภานักเรียนเพื่อคอยดูแลน้องๆ โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด คือพื้นที่จำลองการใช้ชีวิตที่จะช่วยฝึกให้นักเรียนเรียนรู้กฏกติกาต่างๆ ร่วมกัน เคารพในความเห็นต่าง และอยู่ร่วมกันด้วยความสุข ขอต้อนรับสมาชิกใหม่น้องๆ ชั้น 7 ทุกคนนะคะ🥰

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566