ตัวแทนนักเรียนชั้น 9 นำรายได้จากการจัดมหกรรมดนตรี สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ศิริราชมูลนิธิ

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ตัวแทนนักเรียนชั้น 9 (ปีการศึกษา 2564) นำรายได้ที่ได้รับจากการจัดงานมหกรรมดนตรีและศิลปะจำนวน 36,000 บาท มอบสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ขอแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับ ❤️

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565