ตลาดหรรษาคุณค่าธรรมชาติ อ.3 ภาคเรียนวิมังสา

ได้เวลาพ่อค้าแม่ขายตัวน้อยมาเปิดตลาดขายของกันบ้าง ตลาดนี้พิเศษตรงที่สินค้าทุกอย่างมาจากต้นไอเดียจากเด็กๆ ร่วมคิดร่วมทำ ชวนเพื่อนๆ น้องๆ คุณครู และคุณพ่อคุณแม่มาชิมมาช้อปทั้งขนม ของกินหลากหลาย งานศิลปะประดิษฐ์ ใน

“ตลาดหรรษา…คุณค่าธรรมชาติ อ.3”

กิจกรรมนี้ต่อยอดการเรียนรู้จากภาคเรียนจิตตะซึ่งเด็กๆ ได้รู้จักส่วนประกอบของพืช และได้ออกภาคสนามเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืช จากนั้นคุณครูจะชวนเด็กๆร่วมพูดคุยถึงพืชที่ชื่นชอบหรือประทับใจในการออกภาคสนาม และให้ กลับไปหาข้อมูลเพิ่มที่บ้านว่า “ต้นไม้หรือพืชที่เด็กๆ ชอบนั้นสามารถนำมาต่อยอดหรือทำอะไรต่อได้บ้าง ? ”

คำถามนี้กลายเป็นที่มาของตลาดหรรษา ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เด็กๆ ทุกคนกลับมาบอกเล่าข้อมูลของตนเองให้เพื่อนๆ ในห้องฟัง โดยแต่ละห้องจะได้ร่วมกันเลือกเมนูอาหาร หรืองานประดิษฐ์ศิลปะที่จะถูกทำขึ้นจากพืช 3 อย่าง เด็กๆได้ฝึกใช้เหตุผลเพื่อตัดสินใจร่วมกัน และเคารพเสียงส่วนรวม ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่สามารถสอนกันได้ตั้งแต่เล็กๆ

เมื่อได้เมนูหรือกิจกรรมแล้ว เด็กๆ จะร่วมกันหาข้อมูล และสูตร พร้อมทดลองทำเมนูอาหารหรืองานประดิษฐ์นั้นๆ ร่วมกัน เมื่อทำกิจกรรมเสร็จก็ยังมีช่วงเวลาที่ให้เด็กได้ร่วมพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และหาว่าเราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสูตรนั้นได้อย่างไร ซึ่งเด็กๆ ทุกคนในห้องจะได้ทดลองทำทั้ง 3 เมนูหรืองานประดิษฐ์ที่ช่วยกันเลือก และเลือกสิ่งที่ตนเองชอบมากที่สุดเพียงอย่างเดียวเพื่อพัฒนาขึ้นไปอีกในครั้งถัดไป

นอกจากนี้เด็กยังช่วยกันการออกแบบโลโก้ห้องของตนเองเพื่อติดลงบนภาชนะ รวมถึงการคิดชื่อร้านค้า และแต่งเพลงโปรโมทร้านค้าของห้องตนเอง เด็กๆ ทุกคนต่างให้ความร่วมมือในการออกร้าน เปิดตลาดครั้งนี้กันอย่างคึกคักโดยมีคุณครูและผู้ปกครองคอยเป็นผู้ช่วยอยู่ใกล้ๆ คุณครูค่อยๆ เพิ่มทักษะให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ไปทีละนิด เริ่มตั้งแต่การเปิดตลาดขายของหน้าห้องตนเองในภาคเรียนวิริยะ เด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องเงิน การทำงานร่วมกัน การคิด การวางแผน ผ่านการซื้อขาย และในภาคเรียนจิตตะเพิ่มเติมกิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้ามาจับจ่าย ร่วมสนุกกับเด็กๆ สำหรับครั้งนี้จึงต้องวางแผนและเตรียมพร้อมมากกว่าครั้งที่ผ่านมา เด็กๆ ต้องใช้ทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มามาปรับใช้ในการเปิดตลาดครั้งนี้ในภาคเรียนวิมังสา เช่น การสื่อสาร การคิดไตร่ตรอง การวางแผน การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือแบ่งปัน รวมถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับ

กิจกรรมตลาดหรรษาของเด็กๆ ภาคเรียนนี้จึงเป็นโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างทักษะสำคัญให้น้องอนุบาล 3 เตรียมตัวขึ้นเป็นพี่ประถมซึ่งต้องเรียนรู้เนื้อหาที่ยากและซับซ้อนขึ้นในปีการศึกษาต่อไป

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2567