ดาวเรือง…ยังเรืองรองปีที่ 4

ใต้ร่มพระบารมีพ่อหลวง
ไทยทั่งปวงเปี่ยมสุขทั่วทุกถิ่น
พระเมตตาเปี่ยมล้นองค์ภูมินทร์
ชโลมรินทั่วผืนแผ่นดินไทย
ลูกขอกราบระลึกนึกถึงพ่อ
ขอสานต่อโครงการทุกสมัย
ปณิธานความดีด้วยหัวใจ
เทิดองค์ไว้ด้วยใจที่ภักดี

ประพันธ์โดย
ด.ญ. มนพร พัฒนกิตติพงศ์ (ปิงปิง) ชั้น 6/4

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563