ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 5

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 5 🌿ภายใต้แนวคิด : เราจะสร้างวิธีการและนวัตกรรมในการปรับปรุงบำรุงดินอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพยั่งยืน และเป็นมิตรกับดินบริเวณ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างไร

โดย
ด.ญ. ทิพย์ประภา พงศ์พิรุฬห์ชาติ (ทีเน่) ห้อง 5/1

ด.ญ. สลิล สกุลเกียรติ (ลิลลิล) ห้อง 5/1

เด็กๆ ได้ใช้ไอเดียสร้างสรรค์ในการนำเสนอที่หลากหลาย เช่น ทีเน่ และลิลลิลได้ถ่ายทอดเนื้อหาวิชาการให้เป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่ายผ่านรูปแบบการ์ตูน Animation ที่ตนเองสนใจ เมื่อเด็ก ๆ มีความสุขกับการเรียนรู้ เรื่องที่ว่ายากและซับซ้อนก็เป็นเรื่องสนุกได้

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2564