ชื่นใจได้เรียนรู้ : เด็กเล็กและเตรียมอนุบาล วิมังสา 2563

ปิดท้ายงานชื่นใจ … ได้เรียนรู้ภาควิมังสา 2563 ไปกับน้องเตรียมอนุบาล และเด็กเล็กที่เผยให้เห็นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สามารถรับฟังคุณครูและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ รู้จักการรอคอย และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

เด็กๆ ชั้นเตรียมอนุบาลเคลื่อนไหวร่างกายตามฐาน Sensory Integration (SI) และบทบาทสมมติ วันนี้เด็กๆ นัดกันเดินทางไป “หมู่บ้านเพลินพัฒนา” ที่ต้องข้ามท้องทะเล ป่าและทุ่งกว้าง ได้เรียนรู้คำศัพท์ประกอบท่าทางสัตว์ต่างๆ เช่น ปลาหมึก โลมา ฉลาม เต่า ผีเสื้อ ผึ้ง แมลงปอ … เดินไปเรื่อยๆ ในที่สุดก็เดินทางจนถึงหมู่บ้านเพลินพัฒนา ที่นี่เด็กๆ ได้พบเพื่อนใหม่ชักชวนให้มาเล่นของเล่นจากธรรมชาติด้วยกัน เช่น ม้าก้านกล้วย ปลาตะเพียนสาน และชมการแสดงหุ่นกระบอกของหมู่บ้าน เด็กๆ ได้เคลื่อนไหวไปกับวัสดุธรรมชาติที่มีทั้งกะลา ตะเกียบ ไม้ไผ่ พร้อมทั้งทำท่าทางเหมือนหุ่นกระบอกในท่าต่าง ๆ

สำหรับชั้นเด็กเล็ก ( pre – nursery) น้องเล็กสุดของอนุบาล จากเริ่มต้นวัยเตาะแตะมาถึงวันนี้หนูเติบโตขึ้นมาก สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันดูแลตัวเองได้แล้ว ทั้งยังเรียนรู้ภาษาและตัวเลขง่ายๆ มีการเคลื่อนไหว ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ในฐานกิจกรรม SI ได้เป็นอย่างดี

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 64