ชื่นใจได้เรียนรู้ อ.2 : รู้ใช้ รู้ลด รักษ์โลก

ชื่นใจ ❤ ได้เรียนรู้ชั้นอนุบาล 2 เด็กๆ ได้ประมวลการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 2565 ร่วมคิดเรื่องราวการนำเสนอที่สอดคล้องกับธีม “รู้ใช้ รู้ลด รักษ์โลก” แบ่งบทบาทหน้าที่กันโดยมีคุณครูคอยช่วยร้อยเรียงให้เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในหน่วยประสบการณ์ ดนตรีชีวิต และ ESL

ก่อนมาถึงการนำเสนอให้คุณพ่อ คุณแม่ได้ชื่นชมเด็กๆ ได้ฝึกการ movement ทั้งรูปแบบด้นสด (improvised) และการเคลื่อนไหวแบบมี pattern เริ่มจากการฟังเพลงให้คุ้นเคยกับจังหวะและทำนองเพื่อให้การ movement มีความพริ้วไหวอย่างเป็นธรรมชาติ ควบคู่กับการเล่นกลองและระนาดออร์ฟทั้งแบบ pattern และเล่นแบบลื่นไหลร่วมกับ body percussion

สิ่งที่สะท้อนผ่านการแสดงนอกจากความสดใสของเด็กๆที่ได้ร้องเล่น เต้นสนุกให้ผู้ใหญ่ได้ยิ้มตาม เด็กๆ ยังได้ฝึกสมาธิจดจ่อ ฝึกการฟัง การจับจังหวะหนักเบา เรียนรู้ตัวโน๊ต ช่วยสร้าง Self esteem ให้เด็กๆมองเห็นคุณค่าในตนเอง และพัฒนาทักษะสมอง EF ได้เป็นอย่างดีเพราะขณะทำกิจกรรมต้องมีจังหวะของการหยุด ฟัง การเป็นผู้นำ ผู้ตาม ทุกก้าวของการเคลื่อนไหวมีความประสานสัมพันธ์

ในส่วนของการสะท้อนการเรียนรู้ ESL เด็กๆ ได้นำทักษะจากห้องเรียน การเรียนรู้คำศัพท์ การโต้ตอบอย่างเป็นธรรมชาติ และการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่อย่างอิสระ ให้เด็กๆ รู้สึกสนุก “พร้อมเขียนก่อนเขียนได้”

ทุกๆ กระบวนการที่เด็กๆ ได้ออกมานำเสนอให้คุณพ่อ คุณแม่ได้รับชมเผยให้เห็นการเติบโตไปอีกขั้นที่ค่อยๆ งอกงาม เบ่งบาน เป็นการส่งท้ายชั้นอนุบาล 2 อย่างสมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นพี่อนุบาล 3 ในปีการศึกษาหน้าแล้ว

ติดตามตัวอย่างคลิปการนำเสนอชื่นใจ…ได้เรียนรู้ชั้น อ.2 ได้ที่ลิงก์นี้

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566