ชื่นใจได้เรียนรู้ ชั้น อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566

ยินดีต้อนรับสู่งานชื่นใจได้เรียนรู้ อนุบาล 1 เป็นเสียงของเด็กๆ พิธีกรตัวน้อยๆ ที่กล่าวต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ ในงานชื่นใจได้เรียนรู้ ปีการศึกษา 2566

ในงานชื่นใจได้เรียนรู้ครั้งนี้ เด็กๆ ได้ออกมานำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้และการฝึกฝนทักษะต่างๆ ตลอดปีการศึกษาถ่ายทอดเรื่องราวจากสิ่งต่างๆ รอบตัว ในเรื่องยานพาหนะ กิจกรรมนี้เด็กเคลื่อนไหวฟังจังหวะเพลง การทำงานร่วมกับเพื่อนๆ รวมถึงทักษะทางคณิตศาสตร์ ตัวเลข และในด้านภาษา เด็กบอกชื่อยานพาหนะที่เด็กๆได้ทำร่วมกับคุณพ่อคุณแม่มาบอกเล่าเป็นผลงานที่เด็กๆภาคภูมิใจมาก พร้อมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า หนูทำมาเองกับคุณพ่อคุณแม่

และช่วงกิจกรรมเพลินดนตรีนั้น เด็ก ๆ ออกมาใช้จังหวะพื้นฐานที่ได้เรียนรู้มาผ่านการร้องเพลงที่มีภาษาที่หลากหลาย การเล่นเครื่องดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้พื้นที่และมีระดับการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นคู่และกลุ่มเล็ก

ในช่วงกิจกรรม ESL เด็กๆ ออกมานำเสนอเกี่ยวกับพยัญชนะ A-Z และคำศัพท์พื้นฐานที่

เริ่มต้นด้วยตัวอักษรนี้ผ่านการฝึกฝนในการฟังคำสั่ง ฟังนิทาน ฟังคำถาม การพูดตาม การ

พูดโต้ตอบเป็นคำ เป็นประโยคสั้นๆ การร้องเพลงสั้นๆ อย่างเป็นธรรมชาติ

เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่ช่วยให้เห็นพัฒนาการในทุกๆด้านผ่านการประมวลความรู้ และทักษะที่คุณครูได้ให้การฝึกฝน ความมั่นใจ ความสนุกสนานระหว่างการนำเสนอ เด็กๆ สามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างลื่นไหล ยิ่งทำให้ผู้ชมทั้งคุณครู คุณพ่อ คุณแม่ได้ชื่นใจกับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567