ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564

“ การเปลี่ยนแปลง และการดูแลรักษาธรรมชาติ ”

ธีมงานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาล 3

หัวข้อการเรียนรู้ที่ท้าทายให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ ประมวลสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดภาคเรียนจิตตะและวิมังสา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยบูรณาการเข้ากับ ศิลปะ ดนตรี ESL ออกมาเป็นชุดการแสดงที่หลากหลาย

แม้ปีนี้เด็กๆ ต้องพบกับอุปสรรคจากสถานการณ์โควิด -19 แต่เมื่อได้ชมความสามารถและความตั้งใจในการนำเสนอของเด็กๆแล้ว กลับไม่พบข้อจำกัดในการเรียนรู้เลย เด็กๆ สามารถพูดนำเสนอได้อย่างฉะฉาน แสดงได้อย่างพริ้วไหว ดูมีชีวิตชีวาผ่านการแสดงดนตรี มีการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ บ้างแสดงบทบาทสมมติ เป็นนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลอง บ้างเป็นนักประดิษฐ์ ชวนรณรงค์ประหยัดพลังงาน แสดงทักษะการอ่านเขียนผ่านการสร้างสรรค์สื่อต่างๆจากฝีมือของเด็กๆ รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานผ่านการแสดงนิทรรศการด้วย

ถือได้ว่าเป็นปีสุดท้ายในรั้วอนุบาลที่สร้างความชื่นใจให้คุณครู และคุณพ่อคุณแม่สมดั่งชื่องานชื่นใจ..ได้เรียนรู้ หนูพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ช่วงชั้นประถม

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2565