ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น อ.3 : วิมังสา 2563

เป็นอีก 1 ปีที่มีความหมายสำหรับพี่ใหญ่ชั้นอนุบาล 3 ปีนี้เด็กๆ เติบโตขึ้นทุกด้าน ทั้งทักษะชีวิต ทักษะความรู้ ทักษะการทำงาน ยิ่งเห็นเด่นชัดในการนำเสนองานชื่นใจได้เรียนรู้ก่อนจบชั้น อ. 3 ในภาคเรียนวิมังสานี้ แน่นอนว่ากว่าที่เด็กๆทุกคนจะออกมาแสดงได้อย่างลื่นไหลได้นั้น ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่นำเสนอ และผ่านการฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนๆ มาไม่น้อย ความมุ่งมั่นตั้งใจถูกส่งผ่านแววตาสดใสทำให้การแสดงทุกชุดเต็มไปด้วยกลิ่นอายของแต่ละภูมิภาคที่สะท้อนการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนเรื่อง “ของดี 4 ภาค” ได้เป็นอย่างดี

เด็กๆ มองเห็นคุณค่าประเพณี วิถีชีวิตการกินอยู่ ภาษา การท่องเที่ยว การละเล่นที่แตกต่างกันของแต่ละภูมิภาค และสามารถสร้างสรรค์ชุดการแสดงได้แตกต่างหลากหลาย เช่น รำเคียวเกี่ยวข้าว เซิ้งแหย่ไข่มดแดง เล่นลิเกฮูลู พาท่องเที่ยวตลาดน้ำ ซื้อขายอาหารพื้นถิ่นโดยสอดแทรกการเคลื่อนไหวร่างกาย พริ้วไหวไปตามจังหวะ แทรกการบวก ลบทางคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอย่างเพลิดเพลิน เป็นงานชื่นใจได้เรียนรู้ปีสุดท้ายในรั้วอนุบาลที่สร้างความประทับใจให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงเสน่ห์วิถีไทยได้ไม่น้อยแม้จะชมแบบออนไลน์ก็ตาม .. เด็กๆเติบโตขึ้นมากพร้อมแล้วที่จะขึ้นไปเป็นพี่ประถม

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564