ชื่นใจเตรียมอนุบาล

จากแรกเริ่มในวัยเตาะแตะ ทุกอย่างรอบตัวคือการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ที่ค่อยๆ สะสม ผ่านไป 1 ปีในรั้วโรงเรียนของน้องเล็กเตรียมอนุบาลจนมาถึงงานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ วันนี้เผยให้เห็นพัฒนาการอย่างรอบด้านผ่านการประมวลความรู้ตลอดปีการศึกษาทั้งการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา

เด็กๆ สามารถช่วยเหลือตัวเอง และทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว คุณครูจัดบรรยากาศการนำเสนอไม่ต่างจากห้องเรียนที่เด็กๆได้ฝึกฝนมาอย่างคุ้นชิน อุปกรณ์เพื่อพัฒนาฐานกาย และประสาทรับสัมผัสต่างๆ ถูกวางให้เด็กๆได้เลือกเล่น และจัดลำดับฐานอย่างอิสระ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้คิด และตัดสินใจด้วยตัวเอง ทั้งยังฝึกรอคอย ยืดหยุ่นช่วยพัฒนาทักษะสมอง EF ไปพร้อมๆกัน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายที่เด็กๆได้ประมวลสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว ร่วมกับกิจกรรมดนตรี และ ESL เด็กๆ เรียนรู้การฟัง จับจังหวะ การกำกับตนเอง และสามารถโต้ตอบได้อย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาติ

ผ่านไป 1 ปีหนูดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นมาก และไม่ลืมที่จะดูแลผู้อื่นด้วย เด็กๆ ค่อยๆ “รินน้ำ” ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดื่มสร้างความชื่นใจหายเหนื่อย กิจกรรมเล็กๆที่มีควาหมายสอดแทรกให้เด็กๆได้ฝึกการช่วยเหลือผู้อื่นโดยเริ่มจากคนที่เขารักที่สุด

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566