ชื่นชม…ชื่นใจ วง “เพลิน” วงดนตรีมัธยมได้รับรางวัลเหรียญเงินดนตรีระดับนานาชาติ

ชื่นชม..ชื่นใจ ❤️ กับพี่มัธยมที่รักในเสียงดนตรีรวมตัวกันภายใต้ชื่อวง “เพลิน” ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Awards) ในการแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติ “4th Valaya Alongkorn Virtual International Music Competition 2021”

ประเภทวงสตริงคอมโบ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผลงานเพลงนี้เรียบเรียงโดยนายโรจณัฐ เหล่ารุ่งเรืองชัย (พัฟ) ชั้น 12 ซึ่งมีสมาชิกในวงดังนี้

 

 

  1. กวินธิดา ไชยนุวัติ (เมมี่) ชั้น 10
  2. ปิยวัฒน์ ภัทรานุรักษ์โยธิน (ดิ๊ฟ) ชั้น 10
  3. ธรานนท์ แสนสุขทวีทรัพย์ (เก็ท) ชั้น 11
  4. อนันดา อึ้งประพันธ์(อินดี้) ชั้น 11
  5. พีรวุฒิ สว่างสังวาลย์ (จีน) ชั้น 12
  6. ธาดา ธรรมธาดาตระกูล (บอร์น) ชั้น 12
  7. โอม อวิหิงสานนท์ (โอม) ชั้น 12

 

การส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ส่งในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญในการควบคุมวงดนตรี การบรรเลง หรือผลงานวิชาการทางด้านดนตรี มาร่วมคัดเลือกและให้คะแนน โดยนักเรียน “วงเพลิน” ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม 79.67 คะแนน ได้รับรางวัล Silver Awards

การชักชวนให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ตั้งต้นจากต้องการเปิดโลก เปิดประสบการณ์ให้นักเรียน รางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้โดยการมอบรางวัลจะมีระดับเหรียญตามเกณฑ์คะแนนที่ทางผู้จัดตั้งไว้ นั่นหมายถึงคนที่นักเรียนจะต้องแข่งขันด้วยคือแข่งกับตัวเอง นอกจากประสบการณ์ดีๆที่ได้รับคือการทำงานร่วมกันเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แม้ว่าพัฟจะเป็นคนเรียบเรียงเพลงมาได้อย่างดีแล้ว แต่ก็จะมีเพื่อน ๆ ในวงที่คอยช่วยกันเสนอเพิ่มเติม ต่อเติมให้เพลงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ

 “การชักชวนให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ตั้งต้นจากต้องการเปิดโลก เปิดประสบการณ์ให้นักเรียน รางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้โดยการมอบรางวัลจะมีระดับเหรียญตามเกณฑ์คะแนนที่ทางผู้จัดตั้งไว้ นั่นหมายถึงคนที่นักเรียนจะต้องแข่งขันด้วยคือแข่งกับตัวเอง นอกจากประสบการณ์ดีๆที่ได้รับคือการทำงานร่วมกันเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แม้ว่าพัฟจะเป็นคนเรียบเรียงเพลงมาได้อย่างดีแล้ว แต่ก็จะมีเพื่อน ๆ ในวงที่คอยช่วยกันเสนอเพิ่มเติม ต่อเติมให้เพลงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ ได้เห็นนักเรียนทุ่มเทเวลานอกชั้นเรียนในการนัดหมายฝึกซ้อม ปรับแต่งบทเพลง เป็นกำลังใจให้กันและกัน จากมุมมองของครูก็รู้สึกดีใจ ภูมิใจ และมีกำลังใจที่อยากจะพาพวกเขาไปทำอะไรสนุก ๆ ด้วยกันต่อครับ ดนตรีไม่ได้สร้างแค่ความสุขให้คนฟังเพียงอย่างเดียว แต่สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันให้กับคนเล่นอีกด้วยครับ”คุณครูอชิตพล ทิณรัตน์ (ครูโบ้ท) คุณครูดนตรีมัธยม บอกเล่า

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3Ih9H6b

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565