ชื่นชม…ชื่นใจ นายจิตวิสาล ธนกิจโกเศรษฐ์ (กินเจ) ชั้น11 ในเวทีวิชาการ

นายจิตวิสาล ธนกิจโกเศรษฐ์ (กินเจ) ชั้น 11 ในเวทีวิชาการ “กินเจ” สามารถผ่านการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 180 คนเข้าค่ายที่ 1 รุ่นที่ 22 ปีการศึกษา 2564 ชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. หรือศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/35BaNfn

.

โดยเป้าหมายในการสอบครั้งนี้ของกินเจเพื่อประเมินความรู้ความสามารถด้านชีววิทยาและเก็บ portfolio ซึ่งจะใช้ยื่นศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป เป็นกำลังใจสำหรับการเข้าค่ายและการสอบในรอบต่อไปด้วยนะคะ

.

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565