ชั้น 12 เข้าร่วมโครงการ Youth In Charge Leadership Academy

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้น 12

  • นายธาดา ธรรมธาดาตระกูล (บอร์น)
  • นายพีรวุฒิ สว่างสังวาลย์ (จีน)
  • นายโรจณัฐ เหล่ารุ่งเรืองชัย (พัพ)
  • นายโอม อวิหิงสานนท์ (โอม)


ที่สามารถผ่านเข้าร่วมโครงการ Youth In Charge Leadership Academy

จัดโดย Youth In Charge ร่วมกับ SCG การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โตโยต้า ปตท. และธนาคารกรุงเทพ รวมไปถึงเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ เพื่อเฟ้นหาเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่จะสร้างพื้นที่เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และทำงานร่วมกัน เป็นระยะเวลา 24 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จากเยาวชนที่สมัครเข้ามา 315 คน สู่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น “เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง” จำนวน 85 คนที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านพื้นเพ ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ โอกาส และข้อจำกัดของเยาวชนในสังคม ซึ่งผ่านการสกรีนโปรไฟล์ การทำบททดสอบความเป็นผู้นำ และการสัมภาษณ์ อย่างเข้มข้นในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

ซึ่งทั้ง 4 คน “บอร์น จีน พัพ โอม” จากโรงเรียนเพลินพัฒนา ถือว่าเป็นรุ่นจิ๋ว อายุน้อยที่สุดที่ได้รับโอกาสเข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับพี่ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งโอกาสสำหรับเยาวชนไทยในวงกว้าง
ขอขอบคุณโครงการดีๆ จาก Youth In Charge

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2564