ชวนติดตามการนำเสนอ Problem-Based Learning

โดยนักเรียน ชั้น 7 – ชั้น 11

ORAL PRESENTATION

  • 12-16 ก.ย. 65 เวลา 09.30 -15.00 น.
  • ผ่าน Youtube live

PBL เป็นกิจกรรมนอกเวลาที่นักเรียนตั้งโจทย์เอง วางเป้าหมาย PBL ของแต่ละคนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภารกิจของตนและปัจจัยของแต่ละบ้าน โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDG) มีหัวข้อหลากหลายน่าสนใจที่นักเรียนได้วางแผนการทำงานโดยใช้กระบวนการ Design Thinking ติดตามหัวข้อและลำดับการนำเสนอได้จากลิงก์นี้ค่ะ https://bit.ly/3Bj7Duc

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่