ชช.2 ส่งต่อการให้ “Gift for Giving” สู่มูลนิธิเด็ก

ส่งต่อการให้ “Gift for giving” หลังจากพาเด็กๆ ช่วงชั้นที่ 2 ร่วมทำกิจกรรมระดมทุน และรับบริจาคสิ่งของต่างๆที่จำเป็นในช่วงก่อนปิดภาคเรียนฉันทะ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 คุณครูณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์ (ครูเล็ก) หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 ร่วมด้วยตัวแทนคุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้นำสิ่งของ และเงินที่ได้รับบริจาคในกิจกรรม gift for giving มามอบให้กับ มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสายสี่ จ.นครปฐม

ขอขอบคุณในน้ำใจจากทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ ด้วยนะคะ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2566