งาน Gifts for giving ครั้งที่ 24


วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

เวลา 16.00 – 17.00 น.

สถานที่ โถงช่วงชั้นที่ 2