ค่ายเติบโตได้เรียนรู้ ชั้น 7

1 ปีผ่านไปในรั้วมัธยม นักเรียนชั้น 7 ในฐานะน้องเล็กที่สุดในช่วงชั้นกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นพี่ชั้น 8 ในช่วงปิดภาคเรียนวิมังสานี้จึงเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่นักเรียนจะได้ร่วมเรียนรู้ และทบทวนตนเองตลอดช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อเตรียมพร้อมก่อนขึ้นชั้น 8 ทีมคุณครูแนะแนวจึงจัด“ค่ายเติบโตได้เรียนรู้” โดยใช้เวลา 2 คืน 3 วัน (8 -10 มีนาคม 2566) ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมสนุกๆ และออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ

ตลอด 3 วันนี้ นักเรียนได้ใกล้ชิดกับเพื่อนมากขึ้น ได้เห็นเพื่อนในมุมที่ไม่เคยเห็น ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ได้ฝ่าภารกิจบางอย่างที่ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ทั้งยังได้ฝึกการเป็นผู้ปกป้องเมื่อเกิดการกลั่นแกล้งขึ้นในหมู่เพื่อนฝูง ได้เรียนรู้เพื่อรักตนเองและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

เริ่มต้นกันที่ Day Trip… นักเรียน ชั้น 7 ได้ออกเดินทางเยี่ยมชมย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพฯ ทั้งหมด 4 ย่านด้วยกัน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ชีวิต ผู้คน และความเชื่อที่สะท้อนอดีตสู่ปัจจุบัน ได้แก่

1.เส้นทางศิริราช – วังหลัง

2.เส้นทางเยาวราช – บางรัก

3.เส้นทางเสาชิงช้า – ภูเขาทอง

4.เส้นทางจุฬา – สามย่าน

ข้าสู่วันที่ 2 และ 3… นักเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสำรวจตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น ผ่านการทำ Art Therapy (ศิลปะบำบัด) และ Drama Therapy (ละครบำบัด) และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆ ประทับใจเป็นพิเศษคือการได้จ่ายตลาดซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารนั่งล้อมวงกินด้วยกัน พร้อมชมภาพยนตร์เรื่อง wonder ที่ให้ข้อคิดดี ๆ ทั้งการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง การใช้ชีวิตในสังคม และการยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น

ในวันสุดท้าย… นักเรียนได้ทบทวนตนเองในเรื่องของการกลั่นแกล้งกันผ่านกิจกรรม workshop เพื่อตรวจสอบว่า ตนเองมีบทบาทแบบใดในสถานการณ์นั้นๆ ตั้งแต่เป็นคนที่แกล้งคนอื่น เป็นผู้สังเกตการณ์ หรือ เป็นผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือคนอื่น และได้เรียนรู้อีกครั้งว่า ตนเองจะกลายเป็นผู้ที่ “ปกป้อง – ช่วยเหลือ – ดูแล” เพื่อนๆ รวมถึงตนเองได้อย่างไร เพื่อสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความเข้าใจกัน

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน 3 วันนี้นอกจากความสนุกสนาน ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น สิ่งที่นักเรียนชั้น 7 สะท้อนหลังจบค่ายยังได้ฝึกทักษะการประสานงาน การแบ่งหน้าที่ การตรงต่อเวลา การวางแผนการเงิน การเดินทาง … และสิ่งสำคัญที่เด็กๆ ได้รับ นี่คือช่วงเวลาดีๆ ที่เด็กๆ จะได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ได้ส่งต่อพลังบวก พร้อมเรียนรู้ที่จะรักตนเอง รักผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะติดตัวเขาไปในวันข้างหน้าเพื่อการเติบโตอย่างสวยงาม

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566