ค่ายเตรียมความพร้อมชั้น 7 | มัธยม 2567

…เพราะเรามีความเชื่อเหมือนกันว่า “ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้” จึงเกิดเป็น “ค่ายเตรียมความพร้อม” เพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนเข้าสู่การเรียนในภาควิชาการและการใช้ชีวิตในวิถีของมัธยมฯ

อาคารที่มั่นคงแข็งแรงต้องมีฐานรากที่มีประสิทธิภาพ ค่ายเตรียมความพร้อมก็เช่นกัน เป็นค่ายที่ช่วยให้นักเรียนค้นหาตนเอง เติมเต็มทักษะสำคัญที่นักเรียนจะได้นำติดตัวไปใช้ได้จริงตลอดชีวิต โดยเฉพาะช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากนักเรียนชั้นประถมสู่ปีแรกของการเป็นนักเรียนมัธยมเต็มตัว เสมือนหนึ่งเป็นการลงเสาเอกต้นแรกของนักเรียน

5 วันสำหรับค่ายเตรียมความพร้อมในปีการศึกษานี้ จัดตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2 วันแรกนักเรียนได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันที่ KX knowledge Xchange ศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์และต่อยอดด้านนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานกลุ่ม ตั้งแต่คิดวางแผน ออกแบบ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยได้รับโจทย์เกี่ยวกับงานหนังที่นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างชิ้นงานตามเงื่อนไขที่ได้รับ จนเกิดเป็นผลงานที่หลากหลาย เช่น กระเป๋ารูปแบบต่าง ๆ หรือแม้แต่เครื่องประดับที่เกิดจากความตั้งใจเลือกใช้หนังหลากสีมาถักทอต่อกันได้อย่างมีรสนิยม สีหน้าแววตาของนักเรียนเต็มไปด้วยความภูมิใจ เพื่อนสอนเพื่อน เรียนรู้ไปด้วยกัน จนสามารถทำชิ้นงานได้สำเร็จ

เมื่อนักเรียนเริ่มสนุกและตื่นเต้นกับการเรียนรู้ อีก 3 วัน 2 คืน พวกเราจึงไปเรียนรู้กันต่อที่ GO Genius Learning Center จ.นครราชสีมา ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติ ครูมัธยมได้ออกแบบธีม (theme) สำหรับค่ายเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสวมวิญญาณเป็น “นักสำรวจ”

นักเรียนแบ่งกลุ่มกันตามประเภทของอัญมณี รวมถึงถูกท้าทายให้ทำภารกิจสะสม “เพชร” ซึ่งเปรียบเสมือนสมบัติที่เหล่านักสำรวจจะต้องใช้ทักษะต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นทักษะพื้นฐานอย่างทักษะการสื่อสาร ทักษะการวางแผน ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะทางสังคม ทักษะการแก้ปัญหา หรือทักษะขั้นสูงอย่างทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความพยายาม ความอดทน ความมุ่งมั่น การให้อภัย และความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

นอกจากนักเรียนจะได้อยู่ในบรรยากาศของการเป็นนักสำรวจแล้ว ยังต้องแข่งขันกับตัวเอง เอาชนะใจตนเองจากภารกิจที่ครูช่วยกันออกแบบ เช่น เกมตามล่ามหาสมบัติ เกมหมู่บ้านนักสำรวจ เกมส่งบอลสื่อสาร เกมตบมือหาสัญญาณ เกมนักสืบ Dark Story

กิจกรรมไฮไลท์อย่าง “ห้องเรียนแห่งความสุข” เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ได้กำหนดความต้องการร่วมกันผ่านการระดมความคิดเพื่อสร้างพื้นที่สำราญใจ โดยช่วยกันวางกฎ กติกา และออกแบบวิถีชีวิตที่จะได้ใช้ร่วมกันในช่วงวัยมัธยมฯ อย่างมีความสุข

เท่าที่ครูชั้น 7 ร่วมกันสังเกตพบว่า มีนักเรียนหลาย ๆ คนส่งพลังงานบวกให้แก่กัน สื่อสารด้วยความเข้าใจ จนเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

แม้การจัดค่ายจะเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างจากการเตรียมงาน

แต่เมื่อครูได้เห็นนักเรียนสนุกและมีความสุขกับกิจกรรมต่าง ๆ ครูก็สุขใจ…

แค่เพียงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของนักเรียนที่ส่งกลับมา…ครูก็ชื่นใจ…

นี่คือเสน่ห์และสีสันของค่ายเตรียมความพร้อมของพวกเราชั้น 7

ขอขอบคุณบทความจาก ทีมครูชั้น 7

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567