คำขอบคุณ คำชื่นชม สู่นักเรียน ในการนำเสนอโครงงาน PBL

คำขอบคุณ คำชื่นชม และกำลังใจจากผู้ปกครองในการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้นำเสนอโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ( PBL – Problem based learning) โครงงานนอกเวลาเรียนที่เกิดขึ้นจากความสนใจของนักเรียนมัธยมในระดับชั้น 7 – ชั้น 11 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  21 – 24 กุมภาพันธ์ 2565  คือพลังสำคัญให้คุณครูพร้อมเดินหน้า ร่วมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น  โดยในปีนี้นักเรียนใช้กระบวนการ Design Thinking  ซึ่งเป็นต้นทางของการแก้ปัญหา  และเสริมความพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการเชื่อมโยงกับ SDG – Sustainable Development Goals

 

บางส่วนของความรู้สึกจากผู้ปกครองที่ได้รับชมงาน PBL

♥️ “ภายใต้ภาวะ Covid 19 แบบนี้ ซึ่งมีข้อจำกัดมากมายสิ่งที่ได้เห็นจากการนำเสนอของเด็กๆ ประทับใจมาก ซึ่งมาจากการทำงานหนักของครูที่จะผลักดันให้เด็กๆทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย”

♥️ “หัวข้อเรื่องมีความหลากหลาย และชัดเจนมากขึ้นกว่าเทอมแรกที่เป็นรูปแบบ online” 


♥️ “ชอบที่มีพิธีกรถามตอบเกี่ยวกับโครงงานของเด็ก รู้สึกสนุกไปด้วย ได้เห็นวิธีการ ตอบคำถามการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าของเด็กๆ และ การรวมทุกชั้นในแต่ละวันทำให้น้องๆ ได้เห็นผลงานของพี่ชั้นอื่นๆด้วย ขอชื่นชม”


♥️ “เด็กๆเก่งขึ้นมาก เห็นพัฒนาการแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการ present ที่มั่นใจในการนำเสนอมากขึ้น รู้จักค้นคว้าหาข้อมูล การใช้เทคโนโลยีที่ชำนาญขึ้นสนับสนุนแนวทางนี้เลยค่ะ”


♥️ “ชื่นใจในการทำงานของนักเรียนทุกคน ที่ใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ ทำให้มองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย แล้วหยิบแนวทางที่ตนเองสนใจเหมาะสมกับกลุ่มที่จะเผยแพร่ ทำได้จริงและเห็นผลภายในช่วงเวลาของเทอมการศึกษา อีกทั้งยังเกิดการเรียนรู้ในประเด็นที่ผิดพลาด พร้อมกับมีแนวคิดในการต่อยอดผลงานของตนเอง ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่คอยชี้แนะการเรียนรู้และการทำงานของนักเรียน คอยสนับสนุนให้กำลังใจเมื่อนักเรียนท้อถอย รวมถึงจัดพื้นให้นักเรียนได้ฝึกการนำ เสนอ PBL บนเวทีใหญ่ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ ของนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสรับชมย้อนหลังได้”


♥️ “ขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านที่ให้คำแนะนำกับนักเรียน จนมีผลงานที่นาชื่นใจเป็นกำลังใจให้ คุณครูทุกท่านค่ะ”

รับชมการนำเสนอ Problem – Based Learning Oral Presentation 2/2021 ของนักเรียนมัธยมย้อนหลังผ่าน  Youtube live  

วันที่ 22 ก.พ.2565 

23 กุมภาพันธ์ 2022 

24 ก.พ. 2565 

ประมวลภาพการนำเสนอ : https://bit.ly/36FW6IK

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565