ครูเพื่อศิษย์ สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยง

เห็นรูปสัตว์อะไรบ้างจากภาพนี้

ที่มุมหนึ่งของชั้นเรียน เบสท์ – ศักดิพัฒน์ พุทธิมา มองเห็นลายเส้นที่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์ผ่อนคลายและบรรยากาศที่แสนสบายในยามเช้า เป็นรูปร่างของสัตว์หลากหลายชนิดที่ทับซัอนกันอยู่ในลายเส้นเชื่อมโยงกัน เขาจึงบรรจงลงสีให้สัตว์ตัวแล้วตัวเล่า ค่อยๆ ปรากฏขึ้นบนหน้ากระดาษทีละตัวอย่างรื่นรมย์

หลายปีผ่านไปภาพเดียวกันนี้ ได้ปรากฏตัวขึ้นบนหนังสือ “ครูเพื่อศิษย์… สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยง” เพื่อมาทำหน้าที่เชื้อเชิญให้ผู้อ่านเปิดเข้าไปสัมผัสกับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการ “มองเห็น” การเรียนรู้ของทั้งครูและศิษย์ไปพร้อมๆ กัน…

“เบสท์” ชั้น 6 ในเวลานั้น และชั้น 12 ในเวลานี้เติบโตขึ้นอย่างงดงาม

ติดตามเรื่องเล่าการเรียนรู้อีกหลากหลายเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้

ผู้เขียนโดย
ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช / ครูวิมลศรี ศุษิลวรณ์
ร่วมสะท้อนคิดโดย รศ.ดร สุธีระ ประเสริฐสรรพ์